Nov 19, 2014

Sinningia (Florist Gloxinia) "Zaznoba"

Sinningia (Florist Gloxinia) "Zaznoba"
 "Зазноба"
appr. translation: "Sweetheart"
 
Синнингия (Глоксиния) "Зазноба"
 

No comments :

Post a Comment